Anbi voorwaarden:
- Naam: Stichting DOS
- RSIN of fiscaalnummer: 8166.72.428
- Contact gegevens: zie 'over dos/ contact'
- Bestuurssamenstelling: zie 'over dos/ organisatie'
- Beleidsplan: klik hier 
- Beloningsbeleid: zie 'over dos/ organisatie en financiën'
- Doelstellingen: zie beleidsplan
- Verslag van uitgeoefende activiteiten: zie jaarverslag

Financiële verantwoording:

 

Privacyverklaring

DOS legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn het onderhouden van contacten. Wij verstrekken gegevens aan niemand. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen zoals nieuwsbrieven over gestarte en afgesloten projecten. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. U kunt zich te allen tijde afmelden als sympathisant . Stuur daarvoor een mail aan secretariaat@dos-doetinchem.nl. Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat.

Voor meer informatie over onze privacy: AVG-protocol.pdf