Partners

 
In Nederland
 
   
 
           
In La Libertad
Gemeente La Libertad
FC Juntos
Enacal
APEN
 
Om invulling te geven aan de missie van DOS wordt nauw samengewerkt met partners in Doetinchem. Grote werkgevers als het Waterschap Rijn en IJssel, de woningbouwvereniging Sité en de gemeente Doetinchem zijn reeds nauw betrokken bij de activiteiten van DOS. Door nog meer partijen uit Doetinchem bij het werk van DOS te betrekken zal de effectiviteit van de uitwisseling versterkt worden. In La Libertad lopen de contacten via de gemeente La Libertad en FC Juntos (equivalent van DOS). Ook zijn er via LBSNN goede contacten met de landelijke overheid en grote lokale en landelijke organisaties als de goudmijn, Enacal, Apen en Ceprodel.

In Nederland hebben rond de 15 steden een stedenband met een stad in Nicaragua. De meeste van deze stedenbanden zijn zoals Doetinchem aangesloten bij het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua (LBSNN). Tussen de Nederlandse en Nicaraguaanse steden wordt op verschillende terreinen samengewerkt. Ook DOS heeft zich bij deze stedenband aangesloten.

Door een gezamenlijke organisatie van activiteiten in Nicaragua via LBSNN

* Is het beter mogelijk om projecten te initiëren en te monitoren.
* Hebben we contactpersonen die Nicaragua kennen. Hierdoor zijn contacten met de overheid en plaatselijke bevolking eenvoudiger, hebben we vaker contact en kunnen we vinger aan de pols houden bij ontwikkelingen.
* Worden beschikbare fondsen door de landelijke stichting HIVOS verdubbeld. Hierdoor komt twee keer zo veel geld vrij voor de uitvoering van de projecten
* Heeft DOS zich aangesloten bij het programma: Caminando Juntos van het LBSNN.