Missie en beleid

 

DOS werkt vanuit twee doelstellingen

  • Het ondersteunen van projecten die bijdragen aan de verbetering van de leefomstandigheden in La Libertad die gekoppeld zijn aan de millenniumdoelen.  
  • Het geven van voorlichting aan de inwoners van Doetinchem over de situatie in La Libertad en ontwikkelingssamenwerking in het algemeen, om hiermee het draagvlak te vergroten en fondsen te werven.

 Deze doelstellingen en de manier hoe DOS hier invulling aan geeft zijn weergegeven in het beleidsplan:

          Beleidsplan_DOS_25-11-2013.pdf