Onderwijs

 
Om het onderwijs in Nicaragua te verbeteren en meer kinderen naar school te krijgen, heeft het LBSNN in samenwerking met het Nicaraguaanse ministerie van onderwijs een onderwijsplan uitgewerkt. DOS en haar partners in La Libertad zetten zich samen in voor een betere bereikbaarheid van scholen, meer schoolbankjes, meer en beter opgeleide leerkrachten, schoolmaaltijden voor alle kinderen, scholing voor ouders en rugzakjes met schoolmateriaal voor kinderen van de doelgroep. Hiernaast is het voorkomen van voortijdige schooluitval een speerpunt. 

Voorbeelden van de acties die het (basis- en beroeps)onderwijs bevorderen zijn:

* Verdere stappen zetten in het proces dat kinderen op rurale scholen met   combinatieklassen de zes schooljaren basisonderwijs afronden.
* Met de pedagogische academies coördineren van de programma's van leraren en   studenten in het laatste studiejaar, ter ondersteuning van het lager onderwijs, met   nadruk op de eerste klas en de vakken taal, literatuur en rekenen.
* Gedurende het hele schooljaar toepassen van een leer-ondersteuningsplan in elke   klas van het primair onderwijs, gericht op meisjes, jongens en adolescenten met   leerproblemen. De nadruk ligt op lezen, schrijven en rekenen.
* Bevorderen van het opzetten van een gemeenschapsbeweging voor elke school en   elk scholennetwerk, die erop toeziet dat de kinderen naar school gaan, dat ze   binnen het schoolsysteem blijven en dat ze overgaan. Verder let de beweging op   het functioneren van de leerkracht in zijn/haar klas.
* Het uitwisselen van werkvormen, bijvoorbeeld gedifferentieerd lesgeven, zodat   meerdere niveau's tegelijk aan het werk kunnen. Dit is vooral van belang voor   scholen waar meer klassen in één lokaal werken. Ook het ontwikkelen van speelse   werkvormen, waardoor kinderen en leerkrachten meer plezier hebben in de lessen,   krijgt veel aandacht.
* Scholing van leerkrachten door workshops en trainingen, o.a. gericht op   modernisering van het onderwijs (bijv e-learning) of op specifieke leerproblemen bij   kinderen, zoals dyslexie of hyperactiviteit.
* Opzetten van beroepsopleidingen op het gebied van landbouw, autotechniek en   administratie.