Fondsenwerving

 
Om projecten in La Libertad te realiseren zijn financiële middelen nodig. Naast een jaarlijkse subsidie die de stichting hiervoor van de gemeente Doetinchem ontvangt (tot en met 2015) worden jaarlijks bijdragen van donateurs/sympathisanten ontvangen. verder organiseert DOS activiteiten die extra inkomsten genereren. Jaarlijks stelt het bestuur een programma op van activiteiten die uitgevoerd zullen worden om extra financiële middelen te verkrijgen.

Voorbeelden van activiteiten om fondsen te werven zijn:

* Werven van nieuwe donateurs
* Benaderen van bestaande donateurs met verzoek om bijdrage
* Verkoop DOS-vogeltjes
* Collectes bij evenementen in Doetinchem
* Kunstveiling
* Kerstacties op scholen
* DOS-vogeltje bij kerstpakket voor bedrijven
* Lobby activiteiten bij gemeente en instellingen/bedrijven